کارست (حفرات طبیعی)

(غارهای طبیعی زیرسطحی)

 (غارهای آهکی)

========================================

پدیده کارست (Karst):

 

پدیده کارست به مناطقی از پوسته زمین گفته می شود که متشکل از ژیپس، آهک، سنگ گچ یا دولومیت بوده و بصورت طبیعی در اثر قرارگیری در معرض آب و رطوبت زیرسطحی دچار انحلال نامنظم می شوند.

کارستی شدن (Karstification) پدیده ی انحلال نامنظم توده سنگ های کربناته (معمولاً آهک و دولومیت) است که منجر به ایجاد شکاف ها و غارهایی بر روی سطح و در دل کوهستان ها و همچنین در لایه های زیرین زمین شده و ساختاری ناپایدار را در طی سالیان سال تشکیل می دهد.

 

شکل : مدل مفهومی از سیستم کارست (Hartmann et al., 2014)

این پدیده در سایر سنگ‌های انحلال‌پذیر مانند سنگ‌های سولفاته و کلروره نیز اتفاق می‌افتد. کارست در سنگ‌های آواری هم دیده می‌شود. برای مثال ماسه‌سنگ‌ها و کنگلومراهای دارای سیمان کربناته و یا سولفاته تحت تأثیر انحلال کارستی خواهند شد.

 

علت اصلی این رخداد طبیعی، وجود شکستگی، درزه و گسل در این نوع سازندها بوده که با قرارگیری در معرض آب های زیر سطحی، انحلال لایه های زیرین، ناپایداری و فرونشست لایه ها و سازندهای فوقانی و درنهایت ارتباط حفره های تشکیل شده ی زیرسطحی؛ می تواند منجر به تشکیل یک سیستم یکپارچه کانالیزه آب جاری زیرسطحی گردد.

با توجه به توپوگرافی، نوع سازند، عمق حفره های کارستی و تکتونیک منطقه این پدیده می تواند برونزد های متفاوتی از خود نشان دهد، از جمله:

1.چشمه های کارستی (چشمه ی کارستی رودخانه ی لُو در ارتفاعات کوه های جورا در فرانسه)

شکل : نمونه ای از یک Karst spring (سرچشمه ی کارستی)
در ارتفاعات کوه های جورا در شرق کشور فرانسه

 

2. فرونشست زمین (به قطر تقریبی 60-70 متر و عمق 50-60 متر در باغ انار جناب آقای خدارحم بیگ اینالو منطقه ایج شهرستان استهبان) بررسی و مطالعات اولیه آن توسط این گروه صورت گرفته و جناب آقای دکتر اسدی بازدید های متعددی را در این منطقه برای آگاهی و مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تدارک دیده اند.

شکل : بازدید علمی و بررسی میدانی فرونشست در منطقه ایج (استهبان)

شکل : فرونشست زمین در منطقه ایج استهبان

 

 

 

……………………………………………………………………….

 


اجرای ژئوفیزیک – زمین فیزیک – حفره یابی (اکتشاف حفره های کارستی طبیعی زیر سازه های ساختمانی) – اکتشاف حفرات طبیعی – کشف حفره – حفره یاب غارهای طبیعی یا کارستی – تعیین محل حفره کارستی – کشف کارست – شناسایی حفره – شناسایی کارست – کشف غار آهکی – اکتشاف قنات های مدفون – اجرای مگنتومتری – مطالعات زمین شناسی معادن – مطالعات زمین شناسی سدها – تعیین فعالیت گسل ها – تعیین میزان ریسک پذیری گسل ها – تعیین دوره بازگشت زلزله –  اکتشاف آب زیرزمینی – تعیین لایه های زیرسطحی خاک – اجرای ژئوالکتریک – اجرای ژئوفیزیک در ایران – ژئوفیزیک در استان فارس – اجرای ژئوفیزیک در شیراز – اجرای مگنتوتلوریک با نظارت دانشگاه آزاد شیراز – مغناطیس سنجی

error: Content is protected !!
Call Now Button