صفحه اصلی

شرکت تخصصی ژئوفیزیک

(شرکت فنی-مهندسی فنــــــــــــــــــــاوران زمـــــین فیـــــزیـــــک دراک)

 

 • اکتشاف آب زیرزمینی به روش ژئوفیزیک (با تجربه طراحی موفق بیش از 700 حلقه چاه آب)
 • اکتشاف حفرات طبیعی زیرسطحی(کارستی)
 • تعیین فعالیت گسل ها و میزان خطرپذیری آنها
 • تعیین رَوَند گسل های پنهان
 • مطالعات زمین شناسی سدها
 • بررسی تکتونیک تونل‌های انتقال آب، مخزن و دیواره سد‌ها
 • مطالعات زمین شناسی معادن
 • مطالعات رانش زمین
 • انجام مطالعات لرزه زمین ساخت و تعیین ریسک بازگشت زمین لرزه

====================================================================

 توسط جدیدترین روش های علمی و دستگاه های روز دنیا

 ←گروه ما متشکل از اساتید برجسته ی دانشگاه (دکتری زمین شناسی) و متخصص در زمینه های ژئوفیزیک و مهندسی آب های زیرزمینی هستند→

=================================================================

باتجربه ترین گروه ژئوفیزیک در جنوب کشور

================================================================= =================================================================

ارائه خدمات سراسر کشور

=================================================================

 • به منظور مشاهده منو از طریق مرورگرهای گوشی همراه،
  لطفاً مطابق شکل، بالای صفحه بر روی سه خط موازی کلیک نمایید.

——————————————————————————————————————–

ژئوفیزیک – زمین فیزیک – شرکت ژئوفیزیک – شرکت زمین شناسی – شرکت زمینشناسی – حفره یابی (اکتشاف حفره های کارستی زیر سازه های ساختمانی) – اکتشاف حفرات طبیعی – اکتشاف قنات های مدفون – مگنتومتری – مطالعات زمین شناسی معادن – مطالعات زمین شناسی سدها – تعیین فعالیت گسل ها – تعیین سفره آب زیرزمینی – اکتشاف سفره آب زیرسطحی – کشف آب در عمق سطحی و زیرسطحی – پیداکردن آب زیرزمینی – تعیین میزان ریسک پذیری گسل ها – تعیین دوره بازگشت زلزله –  اکتشاف آب زیرزمینی – تعیین لایه های زیرسطحی خاک – تعیین کیفیت آب – کشاورزی علمی – حفاری علمی – تعیین محل حفر چاه آب -تعیین محل حفر چاه آب در کشور – تعیین علمی محل حفر چاه آب – تعیین میزان آبدهی چاه – ژئوالکتریک – ژئوفیزیک در ایران – ژئوفیزیک در استان فارس – ژئوفیزیک در شیراز – مغناطیس سنجی – فیزیک زمین – شرکت زمینشناسی – شرکت زمین شناسی – زمینشناس – زمین شناس – مهندس آب – مهندس آب زیرزمینی – مهندس چاه آب – مهندس آب کشاورزی – فیلد زمینشناسی – فیلد زمین شناسی – شرکت مهندسین مشاور زمینشناسی –  حفاری علمی چاه آب – کشاورزی علمی – حفاری چاه آب – حفاری چاه عمیق – حفاری چاه دستی – حفاری چاه با دستگاه – حفاری ضربه ای- حفاری روتاری – شرکت مهندسین مشاور زمین شناسی – شرکت مهندسین مشاور ژئوفیزیک