شرکت فنی-مهندسی فنــــــــــــــــــــاوران زمـــــین فیـــــزیـــــک دراک

.

.

اکتشاف آب زیرزمینی به روش ژئوفیزیک (با تجربه طراحی موفق بیش از 950 حلقه چاه آب، در 19 استان کشور)

کمتر از یک درصد خطا در پروژه های اجرا شده

اکتشاف حفرات طبیعی زیرسطحی(کارستی)

تعیین فعالیت گسل ها و میزان خطرپذیری آنها

تعیین رَوَند گسل های پنهان

مطالعات زمین شناسی سدها

بررسی تکتونیک تونل‌های انتقال آب، مخزن و دیواره سد‌ها

مطالعات زمین شناسی معادن

مطالعات رانش زمین

انجام مطالعات لرزه زمین ساخت و تعیین ریسک بازگشت زمین لرزه

=============================================================

توسط جدیدترین روش های علمی و دستگاه های روز دنیا

←گروه ما متشکل از اساتید برجسته ی دانشگاه (دکتری زمین شناسی) و متخصص در زمینه های ژئوفیزیک و مهندسی آب های زیرزمینی هستند→

=============================================================

باتجربه ترین گروه ژئوفیزیک در جنوب کشور

=============================================================
=============================================================

(((ارائه خدمات سراسر کشور)))

=============================================================

ژئوفیزیک – زمین فیزیک – شرکت ژئوفیزیک – شرکت زمین شناسی – شرکت زمینشناسی – حفره یابی (اکتشاف حفره های کارستی زیر سازه های ساختمانی) – اکتشاف حفرات طبیعی – اکتشاف قنات های مدفون – مگنتومتری – مطالعات زمین شناسی معادن – مطالعات زمین شناسی سدها – تعیین فعالیت گسل ها – تعیین سفره آب زیرزمینی – اکتشاف سفره آب زیرسطحی – کشف آب در عمق سطحی و زیرسطحی – پیداکردن آب زیرزمینی – تعیین میزان ریسک پذیری گسل ها – تعیین دوره بازگشت زلزله – اکتشاف آب زیرزمینی – تعیین لایه های زیرسطحی خاک – تعیین کیفیت آب – کشاورزی علمی – حفاری علمی – تعیین محل حفر چاه آب -تعیین محل حفر چاه آب در کشور – تعیین علمی محل حفر چاه آب – تعیین میزان آبدهی چاه – ژئوالکتریک – ژئوفیزیک در ایران – ژئوفیزیک در استان فارس – ژئوفیزیک در شیراز – مغناطیس سنجی – فیزیک زمین – شرکت زمینشناسی – شرکت زمین شناسی – زمینشناس – زمین شناس – مهندس آب – مهندس آب زیرزمینی – مهندس چاه آب – مهندس آب کشاورزی – فیلد زمینشناسی – فیلد زمین شناسی – شرکت مهندسین مشاور زمینشناسی – حفاری علمی چاه آب – کشاورزی علمی – حفاری چاه آب – حفاری چاه عمیق – حفاری چاه دستی – حفاری چاه با دستگاه – حفاری ضربه ای- حفاری روتاری – شرکت مهندسین مشاور زمین شناسی – شرکت مهندسین مشاور ژئوفیزیک

با ما در تماس باشید

نشانی:

شیراز- بلوار زند - خیابان سعدی- مجتمع تجاری ملت- طبقه اول-

واحد 110

تماس با ما:

09177097154   -   09177188464

07132222171

error: Content is protected !!