شرکت فنی-مهندسی فنــــــــــــــــــــاوران زمـــــین فیـــــزیـــــک دراک

.

.

اکتشاف آب زیرزمینی به روش ژئوفیزیک (با تجربه طراحی موفق بیش از 900 حلقه چاه آب، در 18 استان کشور)

اکتشاف حفرات طبیعی زیرسطحی(کارستی)

تعیین فعالیت گسل ها و میزان خطرپذیری آنها

تعیین رَوَند گسل های پنهان

مطالعات زمین شناسی سدها

بررسی تکتونیک تونل‌های انتقال آب، مخزن و دیواره سد‌ها

مطالعات زمین شناسی معادن

مطالعات رانش زمین

انجام مطالعات لرزه زمین ساخت و تعیین ریسک بازگشت زمین لرزه

=============================================================

توسط جدیدترین روش های علمی و دستگاه های روز دنیا

←گروه ما متشکل از اساتید برجسته ی دانشگاه (دکتری زمین شناسی) و متخصص در زمینه های ژئوفیزیک و مهندسی آب های زیرزمینی هستند→

=============================================================

باتجربه ترین گروه ژئوفیزیک در جنوب کشور

=============================================================
=============================================================

(((ارائه خدمات سراسر کشور)))

=============================================================

ژئوفیزیک – زمین فیزیک – شرکت ژئوفیزیک – شرکت زمین شناسی – شرکت زمینشناسی – حفره یابی (اکتشاف حفره های کارستی زیر سازه های ساختمانی) – اکتشاف حفرات طبیعی – اکتشاف قنات های مدفون – مگنتومتری – مطالعات زمین شناسی معادن – مطالعات زمین شناسی سدها – تعیین فعالیت گسل ها – تعیین سفره آب زیرزمینی – اکتشاف سفره آب زیرسطحی – کشف آب در عمق سطحی و زیرسطحی – پیداکردن آب زیرزمینی – تعیین میزان ریسک پذیری گسل ها – تعیین دوره بازگشت زلزله – اکتشاف آب زیرزمینی – تعیین لایه های زیرسطحی خاک – تعیین کیفیت آب – کشاورزی علمی – حفاری علمی – تعیین محل حفر چاه آب -تعیین محل حفر چاه آب در کشور – تعیین علمی محل حفر چاه آب – تعیین میزان آبدهی چاه – ژئوالکتریک – ژئوفیزیک در ایران – ژئوفیزیک در استان فارس – ژئوفیزیک در شیراز – مغناطیس سنجی – فیزیک زمین – شرکت زمینشناسی – شرکت زمین شناسی – زمینشناس – زمین شناس – مهندس آب – مهندس آب زیرزمینی – مهندس چاه آب – مهندس آب کشاورزی – فیلد زمینشناسی – فیلد زمین شناسی – شرکت مهندسین مشاور زمینشناسی – حفاری علمی چاه آب – کشاورزی علمی – حفاری چاه آب – حفاری چاه عمیق – حفاری چاه دستی – حفاری چاه با دستگاه – حفاری ضربه ای- حفاری روتاری – شرکت مهندسین مشاور زمین شناسی – شرکت مهندسین مشاور ژئوفیزیک

با ما در تماس باشید

نشانی:

شیراز- بلوار زند - خیابان سعدی- مجتمع تجاری ملت- طبقه اول-

واحد 110

تماس با ما:

09177097154   -   09177188464

07132222171

error: Content is protected !!