طراحی بیش از 1600 حلقه چاه آب کشاورزی و صنعتی

کمتر از یک درصد خطا در پروژه های اجرا شده

شرکت تخصصی ژئوفیزیک

 فنــــــــــــــــــــاوران زمـــــین فیـــــزیـــــک دراک

.

.

اکتشاف آب زیرزمینی به روش ژئوفیزیک

.

(با تجربه طراحی موفق بیش از 1600 حلقه چاه آب)

کمتر از یک درصد خطا در پروژه های اجرا شده

  • اکتشاف حفرات طبیعی زیرسطحی(کارستی)
  • تعیین فعالیت گسل ها و میزان خطرپذیری آنها
  • تعیین رَوَند گسل های پنهان
  • مطالعات زمین شناسی سدها
  • بررسی تکتونیک تونل‌های انتقال آب، مخزن و دیواره سد‌ها
  • مطالعات زمین شناسی معادن
  • مطالعات رانش زمین
  • انجام مطالعات لرزه زمین ساخت و تعیین ریسک بازگشت زمین لرزه

================================================================

 توسط جدیدترین روش های علمی و دستگاه های روز دنیا

 ←گروه ما متشکل از اساتید برجسته ی دانشگاه (دکتری زمین شناسی) و متخصص در زمینه های ژئوفیزیک و مهندسی آب های زیرزمینی هستند→

================================================================

تجربه، تخصص و کیفیت خدمات را از ما بخواهید

================================================================================================================================

ارائه خدمات سراسر کشور

(مفتخریم که تاکنون در 29 استان پروژه های اکتشاف آب زیرزمینی به روش علمی ژئوفیزیک را اجرایی کرده ایم)

================================================================

ژئوفیزیک – زمین فیزیک – شرکت ژئوفیزیک – شرکت زمین شناسی – شرکت زمینشناسی – حفره یابی (اکتشاف حفره های کارستی زیر سازه های ساختمانی) – اکتشاف حفرات طبیعی – اکتشاف قنات های مدفون – مگنتومتری – مطالعات زمین شناسی معادن – مطالعات زمین شناسی سدها – تعیین فعالیت گسل ها – تعیین سفره آب زیرزمینی – اکتشاف سفره آب زیرسطحی – کشف آب در عمق سطحی و زیرسطحی – پیداکردن آب زیرزمینی – تعیین میزان ریسک پذیری گسل ها – تعیین دوره بازگشت زلزله –  اکتشاف آب زیرزمینی – تعیین لایه های زیرسطحی خاک – تعیین کیفیت آب – کشاورزی علمی – حفاری علمی – تعیین محل حفر چاه آب -تعیین محل حفر چاه آب در کشور – تعیین علمی محل حفر چاه آب – تعیین میزان آبدهی چاه – ژئوالکتریک – ژئوفیزیک در ایران – ژئوفیزیک در استان فارس – ژئوفیزیک در شیراز – مغناطیس سنجی – فیزیک زمین – شرکت زمینشناسی – شرکت زمین شناسی – زمینشناس – زمین شناس – مهندس آب – مهندس آب زیرزمینی – مهندس چاه آب – مهندس آب کشاورزی – فیلد زمینشناسی – فیلد زمین شناسی – شرکت مهندسین مشاور زمینشناسی –  حفاری علمی چاه آب – کشاورزی علمی – حفاری چاه آب – حفاری چاه عمیق – حفاری چاه دستی – حفاری چاه با دستگاه – حفاری ضربه ای- حفاری روتاری -چگونه بفهمیم زمین آب دارد – اجاره دستگاه آب یاب – دستگاه جستجوی آب – نرم افزار ردیاب آب – آب یاب سنتی – نشانه های رسیدن به اب در چاه – چاه ها را در چه زمین هایی حفر می کنند – چه مناطقی برای حفر چاه مناسب است – تعیین محل حفر چاه آب بدون دستگاه – روش تشخیص آب های زیرزمینی – رگه های آب زیرزمینی – رگه یابی آب – فرکانس آب زیرزمینی – نقشه سفره های آب زیرزمینی – کشف سفره آب زیرزمینی – عمق سفره های آب زیرزمینی – چگونه آب زیرزمینی پیدا کنیم – آب در چند متری زمین است – انواع چاهها و روشهای حفر آنها – انواع آب های زیرزمینی – منشا اصلی آب های زیرزمینی – عکس آب های زیرزمینی – چه زمین هایی برای حفر چاه مناسب است – چگونه چاه آب حفر کنیم – ریزش چاه آب کشاورزی – پمپاژ چاه آب – پمپاژ حفاری – شولاتی شدن چاه – روش کندن چاه آب دستی – قیمت حفر چاه آب دستی – قیمت حفاری چاه آب با دستگاه – حفر چاه با مته دستی – قیمت دستگاه حفر چاه خانگی – مته دستی حفر چاه – فروش مته حفاری دستی – فروش دستگاه حفاری – فروش چاه آب کشاورزی – بهترین زمان حفر چاه آب – تعیین بهترین محل حفر چاه آب – نحوه محاسبه متراژ حفر چاه – نحوه محاسبه دستمزد حفر چاه – متراژ چاه عمیق – حریم چاه عمیق چند متر است – حریم چاه آب کشاورزی – چاه عمیق کشاورزی – هزینه حفر چاه عمیق – حفر چاه با تراکتور – نرخ اتحادیه حفر چاه – قیمت حفر چاه آب با دستگاه – کف شکنی چاه – روش کندن چاه آب دستی – علت کم شدن آب چاه – تعیین محل حفر چاه آب بدون دستگاه – قیمت دستگاه آب یابی – قیمت دستگاه آب یاب زیرزمینی – دستگاه جستجوی آب – نشانه های وجود آب در زیرزمین – اکتشاف آب به روش ژئوفیزیک – تعیین محل حفر چاه آب بدون دستگاه – چگونه بفهمیم زمین آب دارد – آب معدنی – چشمه آب معدنی -قنات – کاریز – کارخانه آب معدنی – ایستگاه حفاظت کاتدی شرکت گاز – شرکت مهندسین مشاور زمین شناسی – شرکت مهندسین مشاور ژئوفیزیک

با ما تماس بگیرید

7154 709 0917

error: Content is protected !!
Call Now Button