طراحی بیش از 1050 حلقه چاه آب کشاورزی و صنعتی

کمتر از یک درصد خطا در پروژه های اجرا شده

شرکت تخصصی ژئوفیزیک

 فنــــــــــــــــــــاوران زمـــــین فیـــــزیـــــک دراک

.

.

اکتشاف آب زیرزمینی به روش ژئوفیزیک

.

(با تجربه طراحی موفق بیش از 1050 حلقه چاه آب)

کمتر از یک درصد خطا در پروژه های اجرا شده

  • اکتشاف حفرات طبیعی زیرسطحی(کارستی)
  • تعیین فعالیت گسل ها و میزان خطرپذیری آنها
  • تعیین رَوَند گسل های پنهان
  • مطالعات زمین شناسی سدها
  • بررسی تکتونیک تونل‌های انتقال آب، مخزن و دیواره سد‌ها
  • مطالعات زمین شناسی معادن
  • مطالعات رانش زمین
  • انجام مطالعات لرزه زمین ساخت و تعیین ریسک بازگشت زمین لرزه

================================================================

 توسط جدیدترین روش های علمی و دستگاه های روز دنیا

 ←گروه ما متشکل از اساتید برجسته ی دانشگاه (دکتری زمین شناسی) و متخصص در زمینه های ژئوفیزیک و مهندسی آب های زیرزمینی هستند→

================================================================

تجربه، تخصص و کیفیت خدمات را از ما بخواهید

================================================================================================================================

ارائه خدمات سراسر کشور

(مفتخریم که تاکنون در 20 استان کشور پروژه های اکتشاف آب زیرزمینی به روش علمی ژئوفیزیک را اجرایی کرده ایم)

================================================================

ژئوفیزیک – زمین فیزیک – شرکت ژئوفیزیک – شرکت زمین شناسی – شرکت زمینشناسی – حفره یابی (اکتشاف حفره های کارستی زیر سازه های ساختمانی) – اکتشاف حفرات طبیعی – اکتشاف قنات های مدفون – مگنتومتری – مطالعات زمین شناسی معادن – مطالعات زمین شناسی سدها – تعیین فعالیت گسل ها – تعیین سفره آب زیرزمینی – اکتشاف سفره آب زیرسطحی – کشف آب در عمق سطحی و زیرسطحی – پیداکردن آب زیرزمینی – تعیین میزان ریسک پذیری گسل ها – تعیین دوره بازگشت زلزله –  اکتشاف آب زیرزمینی – تعیین لایه های زیرسطحی خاک – تعیین کیفیت آب – کشاورزی علمی – حفاری علمی – تعیین محل حفر چاه آب -تعیین محل حفر چاه آب در کشور – تعیین علمی محل حفر چاه آب – تعیین میزان آبدهی چاه – ژئوالکتریک – ژئوفیزیک در ایران – ژئوفیزیک در استان فارس – ژئوفیزیک در شیراز – مغناطیس سنجی – فیزیک زمین – شرکت زمینشناسی – شرکت زمین شناسی – زمینشناس – زمین شناس – مهندس آب – مهندس آب زیرزمینی – مهندس چاه آب – مهندس آب کشاورزی – فیلد زمینشناسی – فیلد زمین شناسی – شرکت مهندسین مشاور زمینشناسی –  حفاری علمی چاه آب – کشاورزی علمی – حفاری چاه آب – حفاری چاه عمیق – حفاری چاه دستی – حفاری چاه با دستگاه – حفاری ضربه ای- حفاری روتاری – شرکت مهندسین مشاور زمین شناسی – شرکت مهندسین مشاور ژئوفیزیک

با ما تماس بگیرید

7154 709 0917

Call Now Button
error: Content is protected !!